култиватор

За почви с добри плодродни показатели използвайте високоефективни култиватори от MASS

Няма съмнение, че една от най-важните агротехнически обработки е именно култивирането. С помощта на подходящия инвентар се постигат резултати, които са свързани с подобряването на плодородието, оформянето на лехи, отстраняването на плевелите, както и размесването на торове, препарати и растителни остатъци. В зависимост от състоянието на почвите фермерите използват съоръжения, които многократно подпомагат техния производствен процес. За да се поддържа в добро състояние почвата има нужда от периодични и постоянни грижи. А как ако не с правилната техника и инвентар ще се постигне рентабилност и резултатност от положените усилия.

През годините сектора земеделие претърпя доста промени и то все насочени към изграждането на напълно модерни методи за извършване на агротехническите обработки. Ако преди столетия в основата на селското стопанство са били ръчния труд и използването на животинска тяга, то днес производителите на земеделска продукция са облагодетелствани от гледна точка на бързина, високоефективност, качествена продукция, отговаряща на европейските стандарти. Култиваторите определено имат огромна заслуга за получаването на такива резултати. на българския пазар има доста марки, които се отличават с технически показатели, но най-голям интерес предизвикват моделите култиватори от MASS.bg. Приложимостта на инвентара в съвременното земеделие безспорно е част от подобряването и внедряването на нови технологии. Предимствата на култиваторите MASS се дължат на лесното им окачване към теглещата машина. Не се изискват специални умения за да свържете култиватора с трактора и да изпълните ефективно и бързо зададеното агротехническо мероприятие.пружинен култиватор

Надежден и сигурен контрол осъществява оператора от камината  независимо дали култивирането е на вече засети култури или пък с оглед отстраняването на плевели то безспорно се забелязва прецизност и сигурност при извършване на операцията. MASS предлагат няколко вида култивиращи инвентари. Те са съобразени изцяло с потребностите на земеделците и рентабилното извършване на всяка една обработка. S – образен, стърнищен, за вертикална обработка и други са само малка част от вариантите, които и Вие можете да внедрите в производствената си дейност. Предложенията са не само към разнообразните модели, но също така и различни размери, които да отговарят на параметрите на обработваните площи. Така максимално рентабилно ще изпълнявате своите дейности, а резултатите винаги ще бъдат удовлетворяващи. Най-доброто от MASS предложение е насочено към пружинните видове култиватори. Те са съобразени с обработките на почви, които са по-каменисти и по този начин се предпазват детайлите от счупване и нараняване.

Ако искате да инвестирате в култиватори, които се отличават със здравина, качество и надеждност MASS ще предостави на всеки стопанин най-ефективното  и добро решение.

About the Author