красиви мебели

Мебелното производство бележи положителни стойности при износа

Страната ни е известна с не малко индустрии като част от тях са свързани с  хранително вкусовата. Но през последните години доста добри са показателите и в мебелното производство, при което се отчита висок ръст както на производствената дейност и повишаването на потреблението у нас, така и на подобряване стойностите на износа. Но организирани форуми и мероприятия с участието на представители на бизнеса и Министерството на икономиката се даде ясна оценка за възможностите и перспективите, които стоят пред сектора производство на мебели.производство на мебели

С особени успехи се отбелязват и мебелните изложения, които се провеждат в Кьолн, в които страната  ни активно участва. Тази инициатива е подкрепяна от множество организации и държавни институции като тенденцията е да се осигури наистина едно много добро поле за изява на българските компании и представянето им като напълно конкурентни и заслужващи внимание. Действително след провеждането на тези инициативи страната ни отчита ръст на износа на мебели. Това се отразява доста добре на бранша, в който днес работят над 20 хиляди души. Развитието ще доведе до нови инвестиции, подобряване конкурентоспособността, повишаване на качеството както и откриването на нови работни места.

Министерството на икономиката работи в тясна връзка с бранша като често използва провежданите мисии с оглед на създаването на партньорски отношения, които да се развиват в дългосрочен план. А международните пазари са наистина едно много добро поле за изява за българското мебелно производство, което е шанс бранша да получи сериозни експортни позиции в световен мащаб. И само факта, че с увеличаването на износа, който се прогнозира през следващите години ще се повиши и заетостта в мебелното производство е преференция за българските мебелисти. Заговори се за съживяването на сектора, което наистина е още един плюс в полза на този важен икономически бранш у нас. Не само като количество, но и от гледна точка на внедряване на иновационни системи и ноу хау мебелния бранш отчита подобряване и дава заявка за високо ниво на конкуренция.

About the Author