застраховане

Имаме ли нужда от застраховка пътуване в чужбина?

Пътуването в чужбина е свързано с много емоции и в зависимост от целта му преди да предприемем стягането на куфарите трябва да се запознаем с рисковете, които носим. Става въпрос за застраховка пътуване в чужбина, която е от изключителна важност особено ако пътувате групово с организирана екскурзия с автобус, личен автомобил, самолет или други. Няма гаранция, че по време на престоя ни в чужбина нещата ще преминат гладко, така както сме си ги представяли. Но тъй като всеки може да попадне в инцидент не само на пътя, но и такъв свързан със здравето е редно да се направи такъв тип застраховка, при която срещу минимална сума се възползвате от преимуществото разходите по медицински разноски или други да бъдат поети от застрахователя.застраховки

Такава застраховка пътуване в чужбина е предназначена за лица, които пътуват с цел туризъм, самостоятелно или в група. Освен това целта на сключването ѝ може да бъде свързано с работа и вашата командировка. В подобни случаи застраховката може да се сключи от самия работодател или пък самостоятелно от пътуващия. Третата категория застраховани са онези, които пътуват в чужбина с цел обучение. не бива да се подценяват преимуществата на тези застраховки при пътуване н чужбина. Те дават сигурност и наистина разходите, които следва да бъдат поети по отношение на провеждано лечение, репатриране до България или пък най-неприятния момент – погребение. Действително този тип застраховка е вид, който много хора подценяват и едва след като се наложи да се предприемат някакви мерки, свързани с живота и здравето ви осъзнавате, че е имало и по-лесен начин, а именно със сключването на застраховка пътуване в чужбина.

Почти всяка една застрахователна компания предлага такъв вид застрахователна услуга. Избора е изцяло личен, ако самостоятелно се налага да сключите такава. При организирано посещение с цел туризъм обаче отговорността за сключване на застраховка е изцяло върху плещите на тур оператора. В зависимост от покритието  и вида на поетите рискове то сумите като обезщетение могат да бъдат наистина разнообразни. Препоръчително е да се вземат предвид следните рискове, които е добре да бъдат включени в застрахователната полица-поемане на разноски при възникнала злополука и заболяване, при загуба на багаж, кражба или забравяне, възникване на трайно увреждане и нетрудоспособност, което е следствие от злополука в чужбина, фатално събитие, придружено със смърт, както и осъществяването на правна помощ при определени обстоятелства. В допълнение ще поставим и застраховката, която е гражданска отговорност при причинени вреди на трети лица. Преди да предприемете пътуване в чужбина не пропускайте да направите такава, която е гаранция, че при евентуален проблем щетите ще бъдат поети от застрахователя.

About the Author