туристическа застраховка

Защо е приоритетно да имаме туристическа застраховка по време на пътуване в страната и извън нея

Многообразието от застраховки, които се предлагат от дружествата наистина са много. На практика можем да застраховаме имуществото си, живота си и дори пътуването. Всеки, който обича да посещава различни места и ползва туристически агенции за почивки и екскурзии е наясно, че в крайната цена, която заплаща към туроператора има и фиксирана такава за туристическа застраховка. Полиците за пътуване, както са известни сред потребителите могат да бъдат различни като времетраене. Освен това туристическата застраховка може да е лична, а също така и колективна. Покритите рискове също са съобразени със самото пътуване както и потенциалните вреди, които биха били причина за увреждане на пътник.

Туристическите застраховки покриват наистина не малко рискове. Те  могат да са в помощ на пътуващите, които се нуждаят от медицинска помощ. Ако пътуването е в чужбина можете да се досетите, че действително ако нямате европейска здравна карта парите, които ще трябва да платите за лечение са изключително много. Но в случаите на сключена туристическа застрахова то застрахователя ще поеме всички разходи по лечението. Не са изключени инциденти с причиняване на смърт. Тук също туристическата застраховка се оказва наистина приоритетна и подпомага близките на загиналите. Така, че наистина имаме сериозни и основателни причини да направим освен груповата и лична такава застраховка като превенцията е в основата на това да получим подобаващо обезщетение.инцидент

За жалост българина няма добра застрахователна култура и обикновено пропуска да се възползва от правото си да получи гаранция, че при потенциален инцидент щетите за здравето и възстановяването му могат да бъдат наистина изцяло поети от застрахователя. Полицата описва всички рискове, които покрива както и максималния размер на обезщетението, което бихте получили в зависимост от спецификата и разходите, които трябва да се покрият.

Ако трябва да обобщим термина туристическа застраховка то в предмета си на действие тя се отнася за физическото състояние на лицата, които пътуват, техния живот, здраве, намалена работоспособност. Вариантите, които се предлагат от застрахователните дружества за туристически застраховки могат да бъдат с покритие само на територията на България или такива, които се отнасят и за извън пределите на страната. Полицата може да се сключи за комбинирани рискове, а застрахователната сума, която се фиксира в самата полица е гаранция, че при потенциален инцидент и настъпване на застрахователно събитие наистина разходите на 100 % ще бъдат покрити от застрахователя. Всякакви медицински разноски, трайна загуба на работоспособност, временна загуба на трудоспособност, възстановителни процеси и други разходи се прехвърлят като ангажимент на застрахователното дружество, в което е сключена туристическата застраховка.

About the Author