фотоволтаични системи

Защо да инвестирате във фотоволтаични системи

Поради изчерпването на изкопаемите енергийни източници човечеството е изправено пред сериозни предизвикателства за осигуряване на електрическа енергия. Реално без ток няма как да съществуваме пълноценно, тъй като няма как да заредим мобилния си телефон, да включим фурната или да стоплим ода за къпане. През последните години се прилага много ефективен и рентабилен метод за трансформиране на възобновяем енергиен източник в електричество. навярно сте запознати с използването на фотоволтаични системи, при които основен енергиен ресурс е слънцето, а посредством специална технология топлината се трансформира в електричество.

Икономически, екологични и социални ползи

Метода е невероятно ефективен и що се отнася до рентабилност и икономичност няма как да не оценим факта, че сметките ни за ток значително намаляват. Множество са икономическите ползи от прилагането на този надежден и сигурен източник. Слънчевата енергия е неизчерпаема и определено нейната сила е в това да задоволи ежедневните ни потребности от електрическа енергия.

Поради това, че е безплатна това на практика оказва сериозно отношение върху сформирането на сметките, които се налага месечно да плащаме. Фотоволтаичните технологии са способни да ни осигурят нужното количество ток, с което спокойно да захраним битовата техника и да си осигурим пълноценен живот. Инсталациите са пригодени да трансформират слънчевата светлина в електричество като по този начин си гарантираме не само удобство, но същевременно оказваме и грижа за околната среда предвид, че:

 • Системите са екологични;
 • Не са източник на въглеродни емисии;
 • Не произвеждат опасни отпадъци;
 • Не замърсяват водата;
 • Не освобождават опасни за въздуха вещества.

Няма никакво съмнение, че ползите от инвестиране във фотоволтаични системи е

 • Икономично;
 • Екологично;
 • Ефективно.

Съобразно спецификата на този тип инсталации е важно да отчетем, че се касае за системи, които не само произвеждат, но и съхраняват електричество, което в последствие може да бъде използвано съобразно вашите ежедневни ангажименти в бита.

Компоненти на фотоволтаичните системи

системиЗа да бъде наистина рентабилно и ефективно инвестирането във фотоволтаична система е необходимо да сте наясно с компонентите на фотоволтаичните инсталации. Те съдържат:

 • Фотоволтаични клетки. Тяхната роля е незабавно да трансформират слънчевата светлина н ток;
 • Инвертор. Неговата роля е да преобразува тока, който е трансформират от клетките в променливотоково захранване;
 • Акумулатор. Не цялата трансформирана енергия се използва в момента на нейното извличане от слънчевата светлина затова е необходим акумулатор, в който тя да се съхранява и използва при нужда;
 • Електромер. Ролята му е да следи за балансирането на произведената и изразходваната енергия;
 • Контролер. Задачата му е да предотврати риска от презареждане на акумулатора.

При желание да инвестирате във фотоволтаична система ви съветваме да се обърнете към фирми, които са експерти в организиране, окабеляване и изграждане на такива инсталации.

 

 

 

About the Author